slokas and mantras.in

Listern.. Learn.. Chant.. Simple Mantras

Govindhashtakam

Govindhashtakam

Govindhashtakam Translated By P.R.Ramachander   Chidanandhaa karam sruthi sarasa saram samaras am, Niradharaadharam bhavajaladhi param para gunam, Ramagreevaharam Vruja vana viharam haranutham, Sada tham Govindam parama sukha kandam Bhajatha re., 1 Sing about Govinda who is the store house of all pleasures, Who is the form of divine joy, Who is the meaning of Vedas, […]

slokas and mantras.in © 2014 Frontier Theme