slokas and mantras.in

Listern.. Learn.. Chant.. Simple Mantras

Hari Nama Ashtakam

Hari Nama Ashtakam

Hari Nama Ashtakam Sri Hari Nama Ashtakam Octet on Lord Hari Translated by P.R.Ramachander Sri Kesavachyutha mukunda Radangapane, Govinda, madhava Janardhana dhanavare, Narayanamarapathe, srijagannivasa, Jihve japethi sathatham Maduraksharani.. 1 Hey tongue, always repeat the sweet letters, Kesava[1], Achyutha, Mukunda, He who holds the wheel, Govinda, Madhava, Janardhana, killer of asuras, Narayana, lord of devas, and […]

slokas and mantras.in © 2014 Frontier Theme